Devinalha 0923

Devinalha 0923

De qu’es, de qu’es?
Madama cambia de figura
E se passeja a la frescura,
Sens còrs, sens camba, sens pè ni sens montura.

Pichòta ajuda: Jova, fòrta, vièlha o cornuda es ela que nos fa la mesada.
Solucion: la luna