Devinalha 4

Devinalha 4

Una promessa de culhida

Dins sa cambreta estrequida

Responsa: Lo Borron